Bučke

Na voljo so sveže jedilne bučke, nešpricane in negnojene z umetnimi gnojili. Bučke so različnih velikosti in niso sortirane po velikosti.
2,80 EUR / kg
Prodajalec ni zavezanec za DDV, zato DDV ni obračunan po 1. točki 94. člena ZDDV-1.

Košarica

Zapri